İşçinin İşten Çıkarma Yasağı

0

Yapılan Bu Yeni Düzenleye Göre İşten Çıkarma Yasağı, 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılabileceği Gibi Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçilere Sağlanan Nakit Ücret Desteğinin Süresi De Bu Tarihe Kadar Uzatılabilecektir.

4857 İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesine Göre, Her Türlü İş Veya Hizmet Sözleşmesi 17.04.2020 Tarihinden 17.09.2020 Tarihine Kadar,Kanunun 25/II. Maddesine Göre Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzeri Sebeplerle, Belirli Süreli İş Veya Hizmet Sözleşmelerinde Sürenin Sona Ermesi, İşyerinin Herhangi Bir Sebeple Kapanması Veya Faaliyetinin Sona Ermesi, İlgili Mevzuata Göre Yapılan Her Türlü Hizmet Alımları İle Yapım İşlerinde İşin Sona Ermesi Halleri Dışında İşveren Tarafından Feshedilemez.

17.04.2020 İtibaren 3 Aylık Süreyi Geçmemek Üzere İşveren İşçiyi Tamamen Veya Kısmen Ücretsiz İzne Ayırabilir.

Bu Madde Kapsamında Ücretsiz İzne Ayrılmak, İşçiye Haklı Nedene Dayanarak Sözleşmeyi Fesih Hakkı Vermez.

Bu Madde Hükmüne Aykırı Olarak İş Sözleşmesini Fesheden İşveren Veya Vekiline, Sözleşmesi Feshedilen Her İşçi İçin Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarında İdari Para Cezası Uygulanacaktır.

Yukarıda 1. Ve 2.Fıkrada Yer Alan 6 Aylık Süreleri Her Defasında En Fazla 3’er Aylık Sürelerle 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatmaya Yetkilidir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here